Μοσχεύματα Ακτινιδιάς

Μοσχεύματα Ακτινιδιάς 


Σε εμάς μπορείτε να βρείτε μοσχεύματα ακτινιδιάς.

Λίγα λόγια σχετικά με τον πολλαπλασιασμό ακτινιδιάς με μοσχεύματα:

Η ακτινιδιά αγενώς πολλαπλασιάζεται με ξυλοποιημένα χειμερινά μοσχεύματα (μη ικανοποιητικό ποσοστό ριζοβολίας), με φυλλοφόρα μοσχεύματα (ικανοποιητικό ποσοστό ριζοβολίας), με μοσχεύματα ριζών, με εναέριες καταβολάδες και με την τεχνική in vitro.

Τα ξυλοποιημένα χειμερινά μοσχεύματα πρέπει να συλλέγονται κατά τα τέλη φθινοπώρου ή κατά τα τέλη του χειμώνα με αρχές της άνοιξης πάντοτε πριν από την έκπτυξη των φύλλων. Τα μοσχεύματα πρέπει να έχουν μήκος περίπου 20cm. Τα φυλλοφόρα μοσχεύματα συλλέγονται κατά τη βλαστική περίοδο (τέλη Ιουνίου με αρχές Οκτωβρίου).

Τα μοσχεύματα έχουν μήκος 12-15cm και φυλλική επιφάνεια περίπου 100cm2 και για να ριζοβολήσουν χρειάζονται μια περίοδο περίπου 8 εβδομάδων. Οι μέθοδοι πολλαπλασιασμού με μοσχεύματα ριζών και με εναέριες καταβολάδες δε συνηθίζονται.

Ο εμβολιασμός της ακτινιδιάς είναι σχετικά απλός. Ως πιο κατάλληλη εποχή εμβολιασμού θεωρείται η άνοιξη όταν αρχίζει να σηκώνει ο φλοιός του υποκειμένου. Εφαρμόζεται ο αγγλικός εμβολιασμός νωρίς την άνοιξη, με εμβόλια που συλλέγονται έγκαιρα (όταν οι οφθαλμοί βρίσκονται σε λήθαργο) και διατηρούνται σε θερμοκρασία 5-7oC, κατάλληλα συσκευασμένα σε σακκούλα πολυαιθυλενίου.

Κατά τα τέλη του καλοκαιριού (αρχές Σεπτεμβρίου) εφαρμόζεται με επιτυχία η μέθοδος του ενοφθαλμισμού με όρθιο Τ. Τα εμβόλια, μέχρι που να εκπτυχθούν οι οφθαλμοί πρέπει να προστατεύονται με χάρτινες σακκούλες ή να σκιάζονται ελαφρά.

Για μοσχεύματα επικοινωνήστε μαζί μας